Letecké práce

Naše společnost je od svého založení držitelem Oprávnění k provozování leteckých prací.

Na základě oprávnění zajišťujeme širokou škálu leteckých prací.

Zejména to jsou:

- filmovací práce - letecké snímkování

- kontrola produktovodů a energovodů

- stavebně montážní práce (instalace klimatizačních jednotek, betonování atd.)

- vrtulníkový jeřáb do hmotnosti 3 000 kg

- hlídkovací, pozorovací a měřící lety

- výsadkové lety

- letecké hašení

- vleky kluzáků a reklamních letáků

- rozhazování letáků

- letecké práce v hospodářství a ochraně životního prostředí a jiné

 

 

 

      cessna1        tuv2018      cvut    Enstrom logo    airzemat      logo2018