previous arrow
next arrow
Slider

Ministerstvo zdravotnictví a ÚCL podporuje vznik páteřní sítě HEMS heliportů

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví, provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby, Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří se sešli na jednání expertní skupiny, jejímž úkolem je realizace aktivit, vedoucích k naplňování Memoranda Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy o spolupráci při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v České republice (dále jen "Memorandum"), jednomylsně vyjádřili podporu dalšího rozvoje této služby a sní související infrastruktury.

více informací najdete zde:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/urad-pro-civilni-letectvi-spolecne-s-ministerstvem-zdravotnictvi-a-ministerstvem-dopravy-podporuje-vznik-paterni-site-nemocnicnich-heliportu/

https://www.caa.cz/news/urad-podporuje-vznik-paterni-site-nemocnicnich-heliportu/