KONTAKT

Hangár čp. 519,  503 41 Hradec Králové | Telefon: +420 491 614 814 | Email: hems@dsa.cz

Pro vedení evidence je používána tato převodní tabulka:

Klasifikace LZS                                                  

      

            

Druh  letu                             

    

Poznámka

I

 

H1

 

Primární let/let HEMS (primární zásah do terénu na základě tísňového volání na linku 155)

II

 

H1

 

Primární let/let HEMS (primární zásahy do terénu nebo sanitního vozu v terénu na žádost pozemní posádky ZZS. Tzn., že pacient není transportován ze zdravotnického zařízení, např. zásah k dopravní nehodě na žádost RLP z místa nebo převoz nemocného s akutním infarktem myokardu k PTCA, které indikuje pozemní posádka apod.)

III

 

H2

 

Neodkladný sekundární let/let HEMS (urgentní transport nemocného ze zdravotnického zařízení na pracoviště vyššího typu; pacient je přebírán přímo ve zdrav. zařízení nebo dopraven k vrtulníku pozemní posádkou ZZS, ale žadatelem o převoz je zdravotnické zařízení, např. akutní infarkt myokardu k PTCA pokud se pacient nachází na interní ambulanci nebo lůžkovém oddělení nemocnice)

IV

 

A

 

Sekundární let/ambulantní let (plánovaný transport nemocných na vyšší pracoviště)

V

 

A

 

Sekundární let/ambulantní let (transport nemocného z vyššího pracoviště na doléčení, např. po stabilizaci stavu v traumacentru převoz na spinální jednotku)

VI

 

H1

 

Ostatní let/let HEMS (pokud je k transportu zdravotníků a zdravotnického materiálu potřeba vrtulníku, lze předpokládat, že se jedná o let na záchranu lidského života)

VII

 

H1

 

Ostatní let/let HEMS (zásahy v rámci spolupráce složek IZS a při vyhlášení krizového stavu, např. součinnostní výcviky, povodně, technická záchrana apod.)

 

Detailní přehled zásahů HEMS a ambulantních letů naleznete zde.