DSC03381

Společnost DSA a.s. působí na leteckém trhu již od roku 1992 a nosným programem se o rok později stala letecká činnost ve zdravotním systému České republiky od repatriačních letů až po provozování letecké záchranné služby. Disponujeme největší leteckou školou v ČR provádějící výcvik profesionálních pilotů až po kvalifikaci dopravního pilota. Vlastní leteckou techniku využíváme pro leteckou dopravu, provoz aerotaxi a při leteckých pracích. Servis pro veškerou naší leteckou techniku zajišťujeme vlastním střediskem údržby, kde zároveň zajišťujeme servisní práce i pro ostatní provozovatele a majitele letecké techniky v ČR a EU.

Prioritou naší společnosti je zajištění bezpečného provozu letadel a jejich letové způsobilosti, plnění požadavků a přání zákazníků, zvyšování efektivity procesů a šetrný vztah k životnímu prostředí. Proto vedení společnosti přijalo a prosazuje „Politiku managementu DSA a.s."

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtu.

 

Tomáš Suchánek
Generální ředitel a předseda představenstva